Vzdrževanje strehe

15.02.2021

Streha je zelo pomemben konstrukcijski del hiše, ker ščiti objekt pred vremenskimi vplivi kot so padavine, mraz, vročina in veter. Suh in zdrav les strešne konstrukcije je že sam po sebi bistveno bolj odporen na lesne škodljivce kot vlažen les. Ob menjavi dotrajane kritine na montažnih objektih moramo preveriti tudi stanje strešne konstrukcije. Lesena ostrešja ogrožajo predvsem lesni škodljivci, kot so žuželke (notranje dele) in glive trohnivke (zunanji deli). Na trgu so na voljo številna zaščitna sredstva, ki preprečujejo razvoj lesnih škodljivcev. Pri njihovi uporabi moramo uporabljati ustrezno osebno zaščito in upoštevati navodila proizvajalcev.