Vzdrževanje konstrukcije

15.02.2021

Ni objekta in ni materiala, ki ga po nekem obdobju ne bi načel »zob časa«. Zunanji vremenski pogoji, obraba materialov in razne poškodbe vplivajo na stanje objekta in zahtevajo redno vzdrževanje, nego in sanacijo. Z vsemi temi postopki bistveno podaljšamo življenjsko dobo objekta, izognemo se večji škodi in s tem višjim stroškom ter ohranjamo vrednost nepremičnine. Po drugi strani pa si z rednim vzdrževanjem in obnavljanjem montažnih hiš povečujemo tudi kakovost bivanja, saj se na tržišču pojavlja vedno boljša tehnologija gradbenih in inštalacijskih materialov.

Proizvajalci zagotavljajo, da lahko z rednim in pravilnim vzdrževanjem montažna hiša nudi dom tudi več kot dvema generacijama. Kakovosten sistem gradnje in materiali, pravilno obdelan les, ustrezno sušen in kasneje redno vzdrževan so atributi za dolgo življenjsko dobo montažnega objekta.

Ob nakupu montažne hiše proizvajalec izroči kupcu navodila z napotki kako vzdrževati hišo. Lastnik mora zagotoviti ustrezno ogrevanje in prezračevanje, v določenem času pa mora pregledati kritične točke na objektu. Pri skrbi za montažno hišo še posebej priporočajo redno kontrolo in vzdrževanje tesnosti kanalizacijskega, vodovodnega in ogrevalnega sistema hiše.

Vzdrževanje montažne hiše se kljub leseni konstrukciji, po zahtevnosti ne razlikuje veliko od vzdrževanja klasično grajene hiše. Sodobni sistem montažne gradnje je namreč zasnovan tako, da fasada povsem prekrije in zašiti leseno konstrukcijo

Za konstrukcijo proizvajalci navadno zagotavljajo 30 letno garancijo. Ob rednem vzdrževanju pa je ta življenjska doba precej daljša. Pomembno je, da kot dobri gospodarji nadziramo kritična mesta, kjer lahko v objekt vdre voda in pravočasno zaščitimo leseno konstrukcijo. Povišana raven vlage je, zaradi razkrajalnega učinka lesnih škodljivcev, največji »sovražnik« lesa, pa tudi drugih gradbenih materialov in konstrukcij. Še posebej moramo biti pozorni na stanje strehe, žlebov ter vodnih in odtočnih cevi. Poskrbeti moramo, da voda ne zastaja na zunanji strani objekta in da čim prej odteče, ter da zrak dobro kroži. Zelo pomemben del zaščite hiše pred vlago je tudi nadstrešek, ki pred dežjem ščiti vrata in notranjost hiše. Zaščitne premaze zunanje površine hiše, ki varujejo hišo pred lesnimi škodljivci (lesni insekti, glive, gobe, zelene alge) in gnilobo je potrebno redno osvežiti na vsake dve leti oz. po navodilih proizvajalca.

Za ohranitev lesene konstrukcije je še posebej pomembno, da preprečimo prodiranje vlage z notranje strani objekta. Zato moramo biti pozorni na pravilno in tesno položitev parne zapore in na zatesnitev stikov v mokrih prostorih. Ta mesta moramo večkrat pregledati ter poškodbe in napake čim prej odpraviti.

Za večje adaptacije se je treba posvetovati s proizvajalcem. Za vgrajene materiale in opremo, ki je lažje zamenljiva, veljajo garancijski roki proizvajalcev ali dobaviteljev.