Bivanje v modularnih zabojnikih

15.02.2021

V samem začetku so bili modularni zabojniki namenjeni predvsem za nujno in občasno bivanje. S kakovostno nadgraditvijo (racionalnejša zasnova tlorisov, materiali, notranja obdelava, izolacija, osvetlitev, sodoben videz), pa so postali zabojniki prave bivalne hiše, za katere je značilna neskončna možnost kombinacij, ki sledijo zahtevam bivanja. Z ustrezno predelavo zabojnikov je kakovost bivanja primerljiva s kakovostjo bivanja v klasično grajeni hiši. Zagotovljena je tudi potresna in požarna varnost.

Čeprav se med uporabniki pojavljajo zadržki, proizvajalci trdijo, da so modularni vrtci in šole po kakovosti bivanja popolnoma primerljivi s tako imenovanimi »grajenimi vrtci«. Za njih je značilna preprosta in hitra prilagoditev potrebam po spremenjenih kapacitetah. Tudi pisarniške modularne enote omogočajo veliko število različnih kombinacij od samostojnih pisarniških enot do večjih in modernih pisarniških zloženk.