Bivanje v modularni hiši

15.02.2021

Za izdelavo modularne hiše se navadno uporabljajo naravni in ekološko neoporečni materiali. Modularne stavbe so izdelane predvsem iz lesa (masivno lepljen in suh smrekov les) in drugih naravi prijaznih materialov. Le ti porabijo minimalno količino energije pri proizvodnji in vgradnji, ter po uporabi minimalno obremenjujejo okolje. Navadno je izvedba teh hiš nizkoenergetska ali pasivna. Za ogrevanje in prezračevanje lahko uporabimo obnovljive energijske vire, temperatura v prostoru se izenačuje na naraven način. Posledica delovanja vseh teh dejavnikov sta dobra mikroklima in dobro počutje. Življenje v tako grajeni hiši je prijetno in zdravo, saj ni možnosti za razvoj plesni in pogojev za nastajanje različnih bolezni in alergije. Bivanje v taki hiši je tudi varno, glede na to, da so lesene konstrukcije potresno in požarno bolj varne od primerljivih zidanih.

Največja posebnost modularne zgradbe je njena prilagodljivost glede na zahteve in potrebe bivanja. Modularna zasnova omogoča ogromno tlorisnih variant ter horizontalno in vertikalno rast hiše. Bivalno površino lahko prilagajamo glede na spremenjene življenjske okoliščine in ekonomske zmožnosti, kar je posebnost v primerjavi z načinom bivanja v drugih bivalnih objektih. V začetku lahko kupimo samo nekaj modularnih enot z manjšo kvadraturo. Z leti pa, v primeru, da bivalne potrebe naraščajo, tej začetni osnovi poljubno dodajamo nove, po videzu povsem enake enote. Hiša z nami lahko "raste"ali pa se "manjša." Vzajemno s funkcionalnim spreminjanjem notranjosti se spreminja tudi zunanjost hiše.