Bivanje v leseni hiši

12.02.2021

Na zdravstveno stanje in počutje posameznika vpliva cela vrsta dejavnikov, med drugimi tudi bivalno okolje. Raziskave so namreč pokazale, da so sodobne bolezni kot rak, bolezni dihal in alergije povezane tudi z uporabo gradbenih materialov. Zato je izbira naravnega in ekološko neoporečnega materiala za gradnjo hiše ključnega pomena za vse, ki na lestvici vrednot zdravje v širšem pomenu besede postavljajo na prvo mesto.

Lahko rečemo, da bivanje v lesenih hišah zagotavlja zelo visoke zdravstvene in bivalne standarde. Naravni ekološki materiali, iz katerih so grajene lesene hiše vzdržujejo zdravo klimo in vplivajo tako na fizično zdravje, kot tudi na psihično počutje posameznika. Zrak v lesenih hišah se stalno izmenjuje, je primerno vlažen in čist. Tako ugodno notranjo klimo omogoča naravna difuzija zraka skozi lesene stene. Velike lesene površine delujejo kot filtri in zagotavljajo kakovosten zrak v notranjosti. Stalno prezračevanje preprečuje razvoj različnih bakterij in plesni, ki se razvijejo na vlažnih površinah.

Za ohranitev zdravja pa je zelo pomembna tudi radiološko zaščitna funkcija lesa, trdijo raziskovalci Inštituta za radiofiziko v Stockholmu. Radioaktivno sevanje, ki je prisotno v našem naravnem okolju, ne ogroža našega zdravja. S kopičenjem večje količine radioaktivnih snovi pa je lahko nevarno. Raziskave so pokazale, da je za razliko od betonskih in zidanih hiš radioaktivno sevanje v lesenih hišah podobno naravnemu.

Prisotnost lesa s svojim vonjem, barvo in strukturo ugodno vpliva na naše počutje. Z lesom obložen prostor je topel, prijeten, domač, pravi dom. V urbanih naseljih je vez z naravo še posebej pomembna. Pozitivna energija, ki jo izžareva les, nam vliva nov zagon in novo življenjsko energijo, kar je pri današnjem tempu življenja in obremenitvah še kako pomembno.

Bivanje v leseni hiši je, če je tehnično brezhibno grajena, potresno veliko bolj varno, kot bivanje v primerljivi zidani hiši.

Poleg zdrave mikroklime in kakovosti bivanja, lesena hiša zagotavlja tudi hitro in varčno gradnjo, trajnost, najboljšo toplotno izolacijo in energetsko varčnost. Vrednost lesa pa se kaže tudi v prijaznosti do okolja, tako v celotnem življenjskem ciklusu kot tudi po njem.