Splošni pogoji in pravno pojasnilo

03.03.2021

SPLOŠNI POGOJI UPORABE PORTALA montazne-hise.net

I. SPLOŠNO

Pogoji uporabe spletnega portala na URL naslovu https://www.montazne-hise.net (v nadaljevanju: montazne-hise.net) predstavljajo pravni dogovor med uporabnikom, kot je določen v teh pogojih uporabe in družbo MEGANET d.o.o. za uporabo portala montazne-hise.net in/ali z njim povezanih storitev. Kadar uporabnik dostopa do portala montazne-hise.net in/ali ga kako drugače uporablja, ga zavezujejo določila teh pogojev uporabe. Uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, portala montazne-hise.net in z njim povezanih storitev ne sme uporabljati.

Lastnik in upravljalec portala montazne-hise.net je družba MEGANET oglaševalska agencija d.o.o., Narof 10, 1411 Izlake, ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vložna št. 13955500, osnovni kapital je 8.763 €, matična št. 1926799000, identifikacijska št. za DDV SI 89199669 (v nadaljevanju: MEGANET, upravljalec).

Ti pogoji uporabe se nanašajo na spletno stran montazne-hise.net in/ali vse druge izdelke in/ali storitve na portalu pod domeno montazne-hise.net.

Ti pogoji uporabe ne vključujejo storitev oglaševanja na portalu montazne-hise.net.

 

II. UPORABNIKI IN VSEBINA STORITVE

Storitve portala montazne-hise.net, ki je dostopen na internetu na domeni https://www.montazne-hise.net so namenjene vsem, ki imajo dostop do interneta in sprejmejo pogoje uporabe portala montazne-hise.net in se zavežejo, da bodo storitve uporabljali izključno v osebne, nekomercialne namene v skladu z veljavno zakonodajo, načeli morale in etike ter temi pogoji uporabe.

 

III. OMEJITEV UPORABE INFORMACIJ IN GRADIV

Prepovedano je kakršno koli kopiranje vsebine portala montazne-hise.net, njihovo spreminjanje ter vključevanje v drugo spletno stran, izdelek ali storitev, razen kopiranja posameznih rezultatov za osebno, nekomercialno uporabo in razen uporabe, ki je izrecno dovoljena s posameznimi storitvami portala montazne-hise.net.

Prepovedano je »meta« iskanje po portalu montazne-hise.net. Prepovedana je uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke iz portala montazne-hise.net ali na drugačen način avtomatsko posegajo v portal ali komunicirajo s portalom montazne-hise.net. Prepoved »meta« iskanja in prepoved uporabe robotov ne velja za splošne spletne iskalnike (universal search engines). Splošni spletni iskalniki so iskalniki, ki iščejo in objavljajo povezave na vse spletne strani iz določenega geografskega območja in niso omejeni glede na vsebino, panogo, tipe datotek in/ali druge značilnosti, kot je to pri vertikalnih/specializiranih iskalnikih. Vsak robot mora spoštovati tudi pravila www.robotstxt.org. Za vsako komercialno uporabo portala montazne-hise.net je potrebno skleniti predhoden dogovor z MEGANET.

Informacije in gradiva, ki so prikazana na portalu montazne-hise.net, uporabniki lahko naložijo z mreže za osebno domačo rabo, pri čemer je prepovedano spreminjati označbe avtorskih pravic, druga obvestila o pravicah intelektualne lastnine ali obvestila o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na portalu montazne-hise.net ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja MEGANET je prepovedano.

Uporabniku so izrecno prepovedana vsa naslednja dejanja, za katera se uporabnik izrecno zavezuje, da jih ne bo izvajal niti poskušal izvajati:

  • Uporaba storitve z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo.
  • Uporaba določil, v nasprotju z Zakonom o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS št. 33/16 s spremembami in dopolnitvami, ZVarD), ki bi na kakršenkoli način nakazovala na diskriminacijo, predvsem a ne samo glede na spol, narodnost, raso ali etnično poreklo, jezik, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost, spolno identiteto in spolni izraz, družbeni položaj, premoženjsko stanje, izobrazbo ali katero koli drugo osebno okoliščino na različnih področjih družbenega življenja.
  • Objavljanje neresničnih, nezakonitih, škodljivih, zavajajočih, spornih, moralno neprimernih ali žaljivih vsebin.
  • Izrabljanje storitve v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene od tistih, ki so določeni v teh pogojih uporabe.
  • Distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne osebe.
  • Uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitve in njegovi programski ter strojni opremi ter telekomunikacijskim napravam ali elektronskemu komunikacijskemu omrežju.

Uporaba portala montazne-hise.net v nasprotju s temi Splošnimi pogoji uporabe portala ali na kakršnekoli drug, nezakonit način je strogo prepovedana. V primeru dvoma o dopustnosti uporabe portala se vsakršna uporaba, ki ni izrecno dovoljena s strani MEGANET šteje za nedopustno.

IV. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Vse informacije in gradiva na portalu so informativne narave. MEGANET se zavezuje, da si bo prizadevala, da bo celotna vsebina portala montazne-hise.net visoko kvalitetna in estetska, stalno dostopna, zakonita in ažurna ter da ne bo vsebovala nezakonitih ali moralno spornih elementov kot tudi ne kakršnih koli virusov, trojanskih konjev ali podobnih dejavnikov, ki bi lahko škodovali omrežni infrastrukturi. Kljub temu, pa je storitev portala montazne-hise.net na voljo takšna, kakršna je in brez kakršnega koli jamstva za delovanje.

V zvezi z zagotavljanjem portala montazne-hise.net veljajo naslednje omejitve odgovornosti, razen če v teh pogojih uporabe ni drugače določeno:

  • MEGANET ne prevzema odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost portala montazne-hise.net.
  • MEGANET ne prevzema odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi nezmožnosti uporabe portala montazne-hise.net, zaradi zaupanja v vsebino storitve portala montazne-hise.net, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo portala montazne-hise.net.
  • MEGANET ne prevzema odgovornosti za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti računalnika in neznanja ali nespretnosti uporabnika.
  • MEGANET storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje portala montazne-hise.net.

MEGANET ne prevzema odgovornosti za z resničnost objavljenih podatkov. Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje portala montazne-hise.net, če meni, da je to potrebno.

Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo.