Varnost montažnih hiš

12.02.2021

Poleg poznavanja informacij o načinu, času gradnje in ceni, je za kupca pomembno tudi vprašanje varnosti montažne hiše. Poznavanje podatkov o potresni ter požarni varnosti in tudi stabilnosti montažne hiše v primeru močnih sunkov vetra, lahko odločujoče vpliva na dokončno odločitev o izbiri vrste gradnje.

Informacije o protipotresni varnosti montažne hiše so še posebej pomembne v primeru, ko se odločamo za postavitev hiše na področju, ki velja za potresno ogroženo. Iz geološke karte Slovenije je razvidno, da je pri nas veliko področij, kjer ne bi smeli graditi stavb, ki niso potresno varne (Posočje, Savinjska dolina, Kozjansko). Za ta področja je montažna gradnja veliko bolj primerna in varnejša kot klasična gradnja. Strokovnjaki so namreč ugotovili, da se pravilno zasnovane montažne hiše veliko bolje odzivajo na potresne obremenitve kot klasične hiše. Les se zaradi svoje elastičnosti bolje odziva na tresenje tal kot beton. Torej les bolje prenaša vlečno in tlačno obremenitev na upogibno silo, ki nastane kot posledica gibanja tal ob potresu. Tako se konstrukcija montažne hiše, ki je prožna, ob stresu zemlje le zamaje, ne pa tudi poruši.

Trditev, da so montažni objekti grajeni protipotresno do 9. stopnje po Mercallijevi lestvici, se je izkazala za resnično ob potresu v Posočju leta 2004. Moč tega potresa je bila sedme do osme stopnje po Mercallijevi lestvici. Posledica katastrofalnega potresa je bila velika finančna škoda, dejstvo pa je, da se montažno zgrajene hiše ob potresu niso porušile. Nastale so samo vidne poškodbe na ometih hiš. Zanimivo je, da so v Kaliforniji, ki velja za zelo potresno območje, vse hiše montažnega izvora, število montažnih hiš pa se povečuje tudi na Japonskem, kje so potresi zelo pogosti.

Poleg fleksibilnosti lesa, kot gradbenega materiala, je za protipotresno varnost pomembna tudi lastna teža posamezne gradbene konstrukcije. Montažne hiše so štiri do petkrat lažje kot klasično zidane hiše, zato je horizontalna potresna sila na montažni objekt sorazmerno manjša. To pa ne pomeni, da so ti objekti tako lahki, da se ne morejo ukloniti tudi močnim vetrovom. V večini primerov je lastna teža montažnega objekta dovolj velika, da zagotavlja varnost, to pomeni, da se objekt ne poruši tudi, če ni sidran. Za zagotavljanje še večje varnosti pa se izvaja sidranje montažnega objekta po veljavnih predpisih.

Zaradi manjše teže so montažne hiše primerne za postavitev tudi na področjih z zmanjšano nosilnostjo tal (barje, obmorski predeli).

Zakoni in predpisi o požarni odpornosti elementov konstrukcij veljajo za vse vrste gradnje. Zadnje raziskave so pokazale, da je pri lesenih hišah požar lažje nadzorovati, in da je manj nevaren za nosilnost konstrukcije. Les je seveda gorljiv, vendar v primeru požara prevzame večje obremenitve, kot beton ali jeklo. Les pri gorenju na svoji površini ustvarja samozaščitno, zoglenelo plast, ki ščiti notranje nosilno jedro pred ognjenimi zublji tako, da ta ne izgubi svojih nosilnih lastnosti in zato popusti kasneje. Jekleni nosilec, ki je neposredno izpostavljen ognju, izgubi 50 % nosilnosti, kar negativno vpliva na statično nosilnost celotne konstrukcije.

V primeru gorenja lesena stavba poogleni, vročina pa se istočasno ne prenaša. To v praksi pomeni, da je rešitev ljudi in dobrin iz lesene hiše mogoča in dosti lažja kot iz klasično grajene hiše. Še pomembneje pa je, da se pri gorenju ne ustvarjajo strupeni plini, ki so najpogostejši vzrok smrti ob požarih.

Pri večini sodobnih montažnih hiš je lesena konstrukcija pokrita z mavčnimi kartonskimi ploščami oz. oblogami. Tako 10 mm debela plošča zagotavlja enourno zaščito pred ognjem, smiselno pa je, da na izpostavljenih mestih, kot je kurilnica ali kuhinja, vgradimo še dodatne ognjevarne plošče ali obloge, ki zagotavljajo tudi dve ali triurno zaščito pred ognjenimi zublji.

Požarno varnost potrjuje certifikat o požarni odpornosti elementov, ki sestavljajo hišo.

Lahko zaključimo, da montažne hiše, ki so izdelane iz kakovostnih materialov, ter so strokovno pravilno in natančno postavljene, zelo dobro kljubujejo naravnim katastrofam in zagotavljajo požarno in potresno varnost ter veliko odpornost proti močnim sunkom vetra. Seveda pa zagotavljanje take varnosti vključuje redno in pravilno vzdrževanje hiše po navodilih proizvajalca.