Stroški gradnje montažne hiše

12.02.2021

Gradnja montažnih hiš se z vedno večjim poznavanjem njihovih prednosti čedalje bolj uveljavlja in narašča tudi pri nas. Dejstvo je, da montažna gradnja v Sloveniji nima tradicije in da je klasična z opeko in betonom zidana stanovanjska hiša še vedno pojem kakovostne in trajne gradnje. Vendar pa je iz podatkov razvidno, da se delež montažnih gradenj postopoma dviguje. Tako je bil pred desetimi leti ta delež v primerjavi s klasično gradnjo nizek, do 3 %, danes pa je po ocenah teh gradenj že okoli 10 %. Ta postopen porast pripisujemo večjemu poznavanju postopkov montažne gradnje in njenim prednostim, kot so energijska varčnost, ekološka neoporečnost vgrajenih materialov in ugodno bivalno okolje.

Slovenski proizvajalci ponujajo različne vrste projektov montažnih gradenj, ki pa se cenovno razlikujejo. Cena je odvisna od načina izvedbe, uporabljenih materialov, površine in tipa montažne hiše. Za orientacijo, standardna enodružinska hiša, tradicionalnega videza, zgrajena do 4. gradbene faze stane okoli 65 000 €. Med cenovno najdražje, obenem pa najkakovostnejše in energetsko varčne spadajo lesene masivne hiše. Vsekakor cene montažnih hiš niso tako nizke, po ocenah poznavalcev pa so za okoli 15 % cenovno ugodnejše v primerjavi s klasično gradnjo. Drugače je v deželah severne Evrope, v Kanadi, ZDA in na Japonskem, kjer je gradnja montažnih hiš že ustaljen način gradnje in je tudi cena veliko nižja v primerjavi s klasično gradnjo.

Stroški dovoljenj in prispevkov ter upravni postopki pred gradnjo montažne hiše so enaki kot pri klasični gradnji (strošek izdelave projekta, plačilo takse dovoljenja za gradnjo, plačilo komunalnega prispevka). Večja stroška, ki bosta stanjšala denarnico v tej fazi, sta plačilo usposobljenega projektanta in plačilo komunalnega prispevka pristojni občini. Višina komunalnega prispevka je različna in odvisna od komunalne opremljenosti občine. Cene projektantskih storitev se oblikujejo na trgu. Posebnost priprave pred gradnjo pri montažnih hišah je, da je treba izvajalca izbrati že zelo zgodaj in po možnosti pri ponudniku naročiti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo.

Ne glede na izbranega ponudnika velja, da so cene montažnih hiš najugodnejše v zimskem času. Odločimo se lahko za tipsko montažno hišo izbranega proizvajalca, ali pa jo naročimo po lastnih željah. Cena take hiše, ki je dražja od tipsko izbrane hiše, je odvisna od načrta in površine. Vsekakor pa lahko v okviru finančnih zmožnosti izberemo montažne hiše nižjega ali višjega cenovnega razreda. Cene se gibljejo od 700 €/m2 naprej, če pa je cena 1.200 €/m2 in več, pa lahko govorimo o montažni hiši višjega cenovnega razreda. Le ta je običajno stilsko vrhunsko oblikovana, nudi veliko ugodja in prostora, za izgradnjo pa so uporabljeni najboljši materiali.

Cena montažne hiše je odvisna tudi od tega, ali se odločimo za osnovno izvedbo, ki je najcenejša, za postavitev montažne hiše do 4. gradbene faze, ali za izdelavo hiše na ključ, ki je seveda najdražja med omenjenimi možnostmi.

Stroškovna prednost montažne hiše, v primerjavi s klasično gradnjo je, da so cene in stroški znani vnaprej in določeni ob podpisu pogodbe. S tem se izognemo nepredvidenim dodatnim kasnejšim stroškovnim presenečenjem. Pred odločitvijo se moramo natančno seznaniti o delih in materialih, ki so zajeti v ceno izbrane montažne hiše. S ponudnikom se je možno za dela, ki niso všteta v osnovno ceno (npr. izdelava kompletne projektne gradbene dokumentacije, zidarska dela kot so temelji, klet, osnovna plošča, strojne in električne instalacije, sliko-pleskarska dela,...), dogovoriti za njihovo izvedbo proti ustreznemu plačilu..

Kupec mora, če ni drugače dogovorjeno, pred začetkom postavitve montažne hiše narediti temelje in osnovno ploščo, in sicer na osnovi projektne dokumentacije. Stroške izgradnje temeljev je težko oceniti, saj so odvisni od vrste terena (skalnat, močvirnat itd.) in od tega, ali so vključena še druga zemeljska dela (izkop). Pogoji za postavitev osnovne plošče so strogi. Ta mora biti narejena natančno. Najbolje je, da med gradbenimi ponudniki izberemo kakovostnega in cenovno najugodnejšega izvajalca.

Ko so zgrajeni temelji in temeljna plošča, se gradnja s pripravljenimi elementi lahko začne. Zaradi zelo hitre postavitve montažne hiše, običajno gre za nekaj mesecev, so stroški gradnje nižji kot pri klasični gradnji. Manjši naložbeni stroški gradnje pri ustreznem načrtovanju, pripravi in premišljeni izvedbi in fiksna cena sta gotovo pomembna atributa, ki govorita v korist montažne gradnje. Vse že naštete prednosti in dejstvo, da lahko, zaradi energetsko varčne izvedbe, preko Ekološkega sklada RS pridobimo ugoden kredit, zagotavljajo nadaljevanje trenda rasti montažnih gradenj tudi v slovenskem prostoru.