Ekološki vidiki montažne gradnje

12.02.2021

V današnjem času se srečujemo s posledicami neodgovornega ravnanja do okolja. Največja grožnja za naše globalno okolje so podnebne spremembe. Varovanje okolja mora biti osnovna naloga posameznika in družbe kot celote. Naraščanje koncentracije ogljikovega dioksida (CO2) v ozračju, ki je za dolgovalovne toplotne žarke neprepusten, poruši ravnovesje, zato je oddajanje toplote nazaj v vesolje manjše, posledično pa se zemlja segreva. Raziskovalci napovedujejo, da bo globalno segrevanje v prihodnosti povzročilo spremembe, ki so zelo zaskrbljujoče in se bodo izražale kot daljša sušna obdobja, viharji, poplave, težave s pitno vodo, taljenje ledenikov in ledu na zemeljski površini, dvig gladine morja, izumiranje številnih živalskih in rastlinskih vrst ter kot številne druge težave.

Gradbena industrija je eno izmed ključnih področij, ki vpliva na porabo energije in na nastalo onesnaževanje. Ustrezni način gradnje, ki zahteva manj energije in uporaba ustreznih materialov, ki ne obremenjuje okolja, mora biti osnovna naloga in izziv gradbene industrije. Pri gradnji je danes treba upoštevati zahteve po varčevanju z energijo in zmanjševanju izpustov CO2 v ozračje. S stavbami in njihovo porabo je namreč povezan precejšen, kar 41 % delež porabljene energije, kar občutno prispeva k povečanju koncentracije toplogrednih plinov v ozračju.

Zaradi vseh teh problemov mora biti trend razvoja gradbene industrije usmerjen v gradnjo nizko-energetskih hiš, kamor spadajo tudi izbrane montažne hiše. Glavni konstrukcijski material za gradnjo montažnih hiš je les, ki je najpomembnejše obnovljivi vir. Les velja za najbolj zdrav naravni material, ki ga lahko po končani življenjski dobi vrnemo v naravni krogotok. Ima zelo dobre biološke in gradbeno fizikalne lastnosti. Je dober toplotni izolator, ohranja kisikove ione in s tem čisti zrak v prostoru, zaradi svoje celične sestave pa dobro diha in uravnava vlažnost. Les je tudi 10-krat boljši izolacijski material kot beton, nima elektrostatičnega naboja in je sorazmerno varen pred ognjem. V kubičnem metru lesa je uskladiščena približno tona CO2.

Zaradi vseh teh lastnosti je les zelo cenjeno gradivo in lahko rečemo, da so leseni materiali tudi materiali prihodnosti. Dejstvo je, da sodobna znanost še ni razvila umetne snovi takih lastnosti in vzdržljivosti. V Evropi je kar 30 % montažnih hiš izdelanih iz naravnih ekološko neoporečnih materialov, na ta način zgrajene hiše pa omogočajo kakovostno bivalno okolje in so okolju prijazne ter energetsko varčne.

Izraz ekološka gradnja montažnih hiš pomeni, da v praktičnem in tehničnem smislu pri načrtovanju in gradnji upoštevamo načelo trajnostne gradnje. Pomeni, da moramo pametno gospodariti z viri gradbenega materiala. Les prihaja iz gozdov. Z gozdovi zato gospodarimo tako, da posekamo samo toliko lesa kot ga lahko gozd sam nadomesti. Le na ta način bomo dosegli zastavljene okoljevarstvene cilje. Lahko bi rekli, da s proizvodnjo montažnih hiš nadzirano vplivamo na naše okolje.

Dejstvo je, da z okoljsko odgovornim ravnanjem lahko vsak izmed nas prispeva svoj delež k ohranjevanju okolja za prihodnje rodove. Vedno več ozaveščenim posameznikom ni vseeno, iz kakšnih gradbenih materialov je zgrajeno njihovo bivalno okolje. Vedno bolj pa se tudi zavedajo in cenijo pomen zdravega bivalnega okolja, ki ga omogočajo lesene montažne hiše v različnih izvedbah.