Temeljna plošča in klet

12.02.2021

Temelji so locirani na zemljišču in so najnižji konstrukcijski element zgradb. Njihova funkcija je, da povezujejo zgradbo z zemljo ter določajo njen položaj. Pri določanju obremenitve temeljne plošče se pri projektiranju upoštevajo, poleg lastne teže stavbe, še obtežba stanovalcev, pohištva, različni vremenski vplivi (sneg, veter) in možnosti pojavov kot sta požar in potres.

Globina temeljev je različna, odvisno od tega ali je stavba podkletena ali ne. Pomembno je, da temelji segajo dovolj globoko, predvsem zaradi vode v zimskem času, ki lahko temelje ob zmrzovanju dviguje, ob taljenju pa povzroča njihovo posedanje. Za družinske hiše je primerno predvsem enostavno ali plitvo temeljenje. Pasovni temelji se gradijo pod nosilnimi zidovi stavb, kjer obtežbo prenašajo zidovi po celotni dolžini. Zahtevnejše in dražje je globoko temeljenje, kjer je potrebno uporabiti pilote. Izvaja se pri stavbah, na nenosilnih tleh oz. tam, kjer so nosilna tla zelo globoko. Za gradnjo temeljev se uporabljajo različni materiali, kot so kamen, opeka, beton in jeklo.

Kupec mora na osnovi projektne dokumentacije pred začetkom postavitve montažne hiše narediti temelje in osnovno armirano betonsko ploščo. Izgradnja temeljev in plošče, na katero se postavi montažna hiša, je edina mokra faza v postopku tovrstne gradnje. Za tovrstno delo se lahko dogovorimo s ponudnikom montažne hiše, lahko pa (če je finančno ugodneje) prepustimo to delo drugemu gradbenemu izvajalcu.

Če se odločimo za izgradnjo kleti, moramo to narediti že v fazi dogovarjanja o ponudbi. Izgradnja kleti je odvisna od naših potreb in zmožnosti. Če bomo izdelali klet, osnovno ploščo preimenujemo v kletno ploščo, nosilnost in mere pa morajo biti usklajene s proizvajalčevimi zahtevami. Stroški gradnje so odvisni od velikosti kleti in od terena oz. podlage na katerem bo objekt stal. V primeru, da je teren skalnat ali trd in bo za izkop kleti potrebno miniranje, bo to pomenilo višje stroške. Vsekakor pa izgradnja kleti podraži gradnjo, zato se velik del kupcev montažnih hiš ne odloča za njeno postavitev.

Stroške izgradnje temeljev in plošče je težko oceniti, saj so odvisni od vrste terena (skalnat, močvirnat itd.) in od tega, ali so vključena še druga zemeljska dela (izkop). Najbolje je, da med gradbenimi ponudniki, ki nam glede na naše podatke sestavijo oceno stroškov, izberemo kakovostnega in cenovno najugodnejšega izvajalca (informativno, za hišo 100 m2, na ravnem terenu, se stroški postavitve temeljev in plošče ter drugih gradbenih del gibljejo od 10.000 dalje). Glede na to, da so montažne hiše lažje od klasično grajenih, je izgradnja temeljev enostavnejša in manj zahtevna ter cenovno bolj ugodna.

Pogoji za postavitev osnovne plošče so strogi in plošče morajo biti narejene natančno. Izdelovalec montažne hiše zahteva ravno ploščo z zelo majhnimi tolerancami po višini, in sicer zato, da ne bi prišlo do slabega nalaganja sten oz. do razpok v stenah.

Izvajalec pred začetkom gradnje pregleda nosilno betonsko ploščo, preveri teren, možnost dostopa, prostor za skladiščenje, priključek elektrike, vodovoda in utrjenost teren. Nato se montaža objekta na hidrolizirano temeljno ploščo z vnaprej pripravljenimi elementi lahko začne.