Skeletna, okvirna in masivna gradnja

12.02.2021

Bistvo montažne gradnje je, da objekt sestavljamo na gradbišču iz vnaprej izdelanih elementov v proizvodnih dvoranah. Elementi montažne gradnje so lahko betonski, kovinski ali leseni. Če je temeljna nosilna konstrukcija lesena, je ta lahko skeletna, okvirna ali masivna.

Skeletna montažna gradnja

Za razliko od montažne hiše, skeletna temelji na skeletu, ki stoji samostojno, oz. je statično neodvisna in ne potrebuje konstrukcijskih plošč. Bistvo skeletne lesene konstrukcije je, da je sestavljena iz stebrov in nosilcev, ki so lahko iz masivnega ali konstrukcijskega kompozitnega lesa. Ker stene nimajo nosilnih funkcij, je možna kasnejša sprememba tlorisa. Skelet je obdan oz. se zapira z različnimi materiali: s steklom, polnimi predizdelanimi elementi ali pa se zazida. Skelet je tako lahko obdan z materiali, ki imajo najboljše toplotne karakteristike in so dobro paroprepustni. Enako kot pri klasični gradnji, se strojne in električne instalacije izvajajo na gradbišču in se lahko prilagodijo željam posameznika. Ker so predzidalni elementi običajno lahki, lahko zgradimo skeletno hišo na vsaki lokaciji oz. tudi na terenu, kjer dostop za tovornjake ni mogoč.

Skeletna hiša je lahko postavljena v nekaj dneh, cena pa je primerljiva s klasično montažno gradnjo oz. zidanimi objekti. Sam način gradnje omogoča upoštevanje individualnosti in arhitekturno svobodo. Stopnja kakovosti bivanja je zaradi načina gradnje in uporabe naravnih in paropropustnih materialov, ki omogočajo »dihanje« hiše, zelo visoka. Energijsko varčna skeletna hiša pomeni nizke stroške bivanja. Nenazadnje pa je za ekološko osveščene kupce pomembno tudi dejstvo, da zaradi biološko razgradljivih materialov odstranitev objekta ne predstavlja obremenitev za okolje.

Okvirna montažna gradnja

Poleg skeletne, je lesena temeljna nosilna konstrukcija lahko tudi okvirna. Kot že samo ime pove, pri tej vrsti konstrukcije sestavljajo stene leseni okviri iz stebrov in prečk. Okvir, ki je nosilni element, je obojestransko obložen z mavčnimi, vlaknenimi, lesnocementnimi ali ivernimi ploščami. Polnilo, ki zapolnjuje prostor med ploščami, ima toplotno izolativno funkcijo. Obloge ščitijo notranjost in zunanjost hiše pred požarom in zunanjimi podnebnimi vplivi.

Masivna montažna gradnja

Za razliko od okvirne konstrukcije so pri masivni konstrukciji stene objekta polne. Izdelane so lahko iz brun, tramov, plošč iz lepljenega lesa ali masivnega lesa v obliki plošč ali lesenih zidakov. Navadno so stene masivne konstrukcije enostransko obložene z izolacijo ali izolacijskimi ploščami.

Tudi pri lesenih montažnih hišah so temelji, plošča in kletni prostori betonski oz. zidani. Za natančno in korektno izvedbo mora biti betonska plošča popolnoma vodoravna in pravokotno izvedena, klet pa mora biti izdelana po načrtu. Sama izgradnja poteka tako, da se na betonsko osnovo postavijo zunanje stene, nato sledi postavitev notranjih nosilnih predelnih sten. Če po načrtu hiše ni predvidena mansarda, se vgradijo predelne stene šele po pokritju strehe in izdelavi stropov.

Velikostenski sistem gradnje

Postavitev montažnih lesenih hiš je odvisna od stopnje predhodne izdelave elementov v proizvodnih dvoranah in od načina sestavljanja teh elementov na terenu. Pri velikostenskemu sistemu podjetje pripelje na gradbišče celotno hišo: že v tovarni v celoti izdelane stenske in stropne elemente z že izdelano fasado, vgrajenimi okni, vrati, balkoni, terasnimi stenami. Hišo sestavijo v nekaj dneh, nato sledi še fina notranja obdelava. Za takšen sistem gradnje mora biti zagotovljen urejen dovoz za dvigalo. V nasprotnem primeru, kjer je dostop do zemljišča za velike tovornjake oviran, se na gradbišče pripeljejo ali v skrajnem primeru prinesejo le nosilci, izolacija in obložene plošče, samo konstrukcijo pa sestavijo na terenu.