Načrtovanje gradnje montažnih hiš

12.02.2021

Najpomembnejša odločitev vsakega kupca montažne hiše je izbira izvajalca. Informacije o izvajalcih in ponudnikih lahko dobimo na internetnih straneh, v različnih reklamah, katalogih in prospektih, na sejmih, ogledih hiš in podobno. Še vedno pa velja, da so osebne izkušnje prijateljev in znancev najbolj verodostojno priporočilo izbire.

Preden se odločimo za določenega ponudnika, moramo imeti na razpolago parcelo oz. zemljišče na katerem bo stala montažna hiša. Odločiti se moramo glede vrste hiše (enostanovanjska, vrstna hiša) in njenega stila. Vedeti moramo iz kakšnih materialov naj bo, kakšna naj bo izvedba (nizkoenergetska, pasivna), kakšen naj bo tloris hiše, razporeditev in velikost bivalnih in ostalih prostorov ter do katere faze naj bo hiša zgrajena.

Ponudba tipskih in vzorčnih montažnih hiš, ki jih nudijo proizvajalci pri nas, je dokaj pestra, ni pa edina možnost izbire. Tipski projekti so namreč lahko le osnova oz. ogrodje, ki ga lahko proizvajalci glede na naše predstave in želje v dogovoru z arhitektom spremenijo. Na ta način iz standardne ponudbe, ki se navadno nanaša na konstrukcijske elemente, torej notranje in zunanje stene, ostrešje in materiale iz katerih so ti elementi sestavljeni, izdelajo z našimi željami in idejami usklajeno enkratno individualno hišo. Večina proizvajalcev nudi tudi možnost izdelave montažne hiše po predloženih načrtih arhitekta, ki ga izbere kupec sam. Na ta način je hiša v vseh pogledih - po obliki, velikosti, razporeditvi prostorov in funkcionalnosti glede na število družinskih članov - izdelana po meri kupca. Tudi zunanjost hiše se lahko prilagodi kupčevim željam. Pomembno pa je, da kupec glede tehnologije, naravnih in kulturnih posebnosti upošteva okolje, v katerem bo stala hiša. Tovrstna izvedba je seveda dražja od standardne, tipsko izbrane hiše.

Večina proizvajalcev nudi možnost postavitve hiše v osnovni izvedbi, do IV. gradbene faze in postavitev hiše na ključ. Ne glede na izbranega ponudnika pa so cene montažnih hiš v vseh izvedbah zaradi popustov najugodnejše v zimskem času. Vsekakor pa lahko v okviru finančnih zmožnosti izberemo montažno hišo nižjega ali višjega cenovnega razreda.

Z izbranim ponudnikom se dogovorimo za ceno, ki je fiksna, dogovorimo se o rokih in načinu plačila in roku začetka gradnje. Pomembno je, da preverimo, kakšne garancijske roke ponuja izvajalec in kdo je izvajalec popravil. Za izvedbo armirano betonske plošče, na kateri bo stala hiša, lahko najdemo svojega izvajalca, še bolje pa je, da ta dela prevzame ponudnik sam, saj mora biti plošča zelo natančno narejena.

Stroški prispevkov in postopki dovoljenj ter upravni postopki pred gradnjo montažne hiše so enaki kot pri klasični gradnji (strošek izdelave projekta, plačilo takse dovoljenja za gradnjo, plačilo komunalnega prispevka). Posebnost priprave na gradnjo pri montažnih hišah je ta, da je treba izvajalca izbrati že zelo zgodaj in po možnosti pri ponudniku naročiti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo. Možno je, da sklenemo pogodbo za nakup montažne hiše še pred izdelavo projektov, kar pomeni, da smo praktično vezani na nakup hiše, saj so naročeni projekti uporabni le za izdelavo montažne hiše pri izbranem podjetju. Ta opcija sicer ni preveč ugodna, saj še ni vse natančno projektno določeno, poleg tega pa izdaja dovoljenja za gradnjo lahko dolgo traja, zato roka začetka operativne montaže na terenu vnaprej ne moremo določiti. Zato imamo tudi možnost, da prvenstveno naročimo samo vse projekte, izbrano kompletno ponudbo pa lahko spremenimo v pogodbo šele po izdaji dovoljenja za gradnjo.

Izdelava gradbenih elementov montažne hiše se, na osnovi prehodno izdelanega izvedbenega projekta, izvede v tovarni, takoj za tem pa sledi montaža na terenu. Hiša je običajno postavljena v nekaj mesecih. Po predhodnem dogovoru pa ponudnik uredi tudi zunanjo okolico nove hiše.