Modularne montažne hiše

12.02.2021

Modularne hiše na slovenskem tržišču niso razširjene. Predvsem v ZDA in Avstraliji, pa tudi v Evropi na Švedskem, Nizozemskem in tudi v Avstriji, je tak način gradnje bolj znan in razširjen.

Pri modularnosti gre za sestavljanje samostojnih in medsebojno združljivih enot, ki so izdelane iz različnih materialov (aluminija, stekla in lesa). Glede na želje, možnosti in potrebe posameznika lahko enote modularne hiše sestavljamo v višino in širino, torej kombiniramo med seboj, kar omogoča neskončne možnosti postavitve.
 rastoč
Arhitektura modularne hiše je običajno kvadratne oblike z ravnimi stenami. Tlorisi različnih, med seboj sestavljivih in združljivih enot, so zasnovani na kvadratni mreži-modulu, ki so lahko različno velike, glede na potrebe bivalnega prostora (dnevni  prostor, kopalnica, hodnik).     

Modularno hišo lahko opredelimo tudi za rastočo hišo, saj modularna zasnova zaradi svoje fleksibilnosti omogoča poljubno rast. V različnih življenjskih obdobjih so potrebe posameznikov po bivalnih prostorih različne. Tako je začetna naložba lahko nižja, saj se lahko odločimo za nakup samo toliko modularnih enot, kot jih trenutno potrebujemo. S spremembo potreb (razširitev družine), ali z boljšimi finančnimi zmožnostmi enostavno dokupimo in dodamo nove, po videzu povsem enake enote. Po enakem principu lahko, ko se potrebe po bivalnih prostorih zmanjšajo npr., ko otroci odrastejo, del hiše, ki je zaključena enota, enostavno odstranimo. Pripeljemo jo lahko v enem kosu na drugo lokacijo, npr. za namen počitniške hiše in k izhodiščni enoti dokupimo še kakšno manjšo enoto, lahko pa jo enostavno prodamo ali podarimo otrokom.

Modularno hišo proizvajalec v tovarniški dvorani izdela v celoti. Vgrajene so že električne in strojne instalacije, stropi, stene, tlaki in fasade so zaključno obdelani, vgrajeno je tudi stavbno pohištvo. Končano in zaščiteno hišo proizvajalec s tovornjakom pripelje na mesto postavitve v enem kosu, v primeru, da je prevelika za prevoz, ali da je teren nedostopen, pa jo dostavijo razstavljeno na posamezne elemente. 

S pomočjo dvigala proizvajalec na lokaciji postavi hišo v celoti ali zmontira po delih, na že vnaprej pripravljeno, navadno betonsko ploščo, ki je lahko tudi podkletena, ali pa na pasovne temelje. Sledi notranje opremljanje prostorov in hiša je že pripravljena na vselitev. Čas od načrtovanja do vselitve je odvisen od zahtevnosti idejnega načrta in od proizvajalca. Možno pa je, da se v modularno hišo vselimo že v roku treh tednov.

Modularna hiša je idealna rešitev za odročna in podeželska področja, kjer konvencionalna gradnja ni primerna ali ni možna. Modularne objekte lahko uporabljamo daljše obdobje, ali pa jih postavimo samo za začasno uporabo. Spekter njihove uporabe je zelo širok. Modularne so lahko bivalne ali pisarniške enote, šole, vrtci, cerkve, hoteli, proizvodne dvorane, telekomunikacijske enote, mobilne postaje. Uporabljajo pa se lahko še za številne druge namene kot so trgovska, prehrambna, industrijska dejavnost in podobno.  

Modularnost omogoča veliko število tlorisnih različic, vodoravno in pa navpično rast. Odlikuje jo nekaj bistvenih lastnosti, ki ji dajejo prednost pred klasično gradnjo. Zaradi jasne arhitekturne ravni in nevsiljivih oblik ter velikih steklenih površin je lesena modularna hiša primerna za vsa okolja. Ker je razmerje med specifično težo hiše in trdnostjo zelo ugodno, je primerna za postavitev na slabše nosilnih terenih. Pri izdelavi podjetje oz. proizvajalci uporabljajo naravne in ekološko neoporečne materiale. Osnovni konstrukcijski in gradbeno uporabljen material je masiven in tehnično suh smrekov les, ki se lepo sklada z naravnim in urbanim okoljem. Hiša je energetsko varčna. Za ogrevanje in prezračevanje lahko uporabimo obnovljive energijske vire. Temperatura v prostoru se izenačuje na naraven način, česar posledica je ugodna klima in dobro počutje. Zaradi gradnje z vnaprej izdelanimi elementi so proizvodni stroški in cena hiše nekoliko nižji v primerjavi s podobno kakovostno klasično gradnjo. Gradnja takšne hiše je ekološko čista, kar pomeni manjše in manj intenzivno onesnaževanje in obremenjevanje okolice.