Gradnja po fazah

12.02.2021

Pomembna prednost montažne hiše je, da je vseljiva v nekaj mesecih. Razloga za tako hitro gradnjo sta dva, in sicer, da se montažni objekt iz predhodno izdelanih elementov v proizvodnih dvoranah sestavlja le na gradbišču, in da so, poleg postavitve betonske plošče, vsi gradbeni posegi suhomontažni. Delo opravljajo strokovnjaki po točno predpisanih postopkih, sama opredelitev dela po posameznih fazah pa je različna, odvisna od ponudnika.

Na splošno pa lahko rečemo, da v prvo fazo postavitve montažne hiše spadajo vsa »mokra« gradbena dela. Kot investitorji moramo pripraviti teren, zagotoviti dostop za dovoz gradbenega materiala in potrebno komunalno opremo, torej vodovod in elektriko. Zgraditi in pripraviti moramo temeljno ali armirano betonsko temeljno ploščo, na katero bo postavljen montažni objekt. Če želimo imeti podkleteno hišo, zgradimo klet s prvo ploščo na klasičen način, torej zidano iz betonskih zidakov. Za omenjena dela se lahko dogovorimo s proizvajalcem ali pa ta dela izvajamo po navodilih proizvajalca v lastni režiji. Še pred začetkom postavitve hiše proizvajalec (če ni sodeloval v prvi fazi gradnje) preveri korektnost izvedbe temeljne plošče in pa možnost dostopa do zemljišča.

Po izvedbi vseh gradbenih zemeljskih del se začne druga faza, ki zajema montažo objekta oz. postavitev hiše. Pri stanovanjski gradnji namreč prevladuje tako imenovani velikostenski sistem, pri katerem v tovarni pripravijo določene stene hiše v celoti tako, da je hiša pred dovozom na gradbišče praktično že izdelana. Sama postavitev se začne z montažo notranjih in zunanjih sten, v katerih je že vgrajena toplotna izolacija. V zunanjih stenah so že vgrajena okna ali pa je pripravljen prostor zanje. Stene imajo že vdelane cevi za instalacijske vode. Sledi postavitev in vgradnja stropov, stenskih oblog in strešne konstrukcije. Vsa krovska in kleparska dela lahko opravi proizvajalec hiše ali pa zunanjega izvajalca poiščemo sami. Po morebitni vgradnji oken so z zaključnim slojem fasade zunanja dela končana. Sestavljanje poteka zelo hitro, tako da je hiša na videz skoraj končana v treh do sedmih dneh, odvisno od velikosti in razgibanosti arhitekture. Takoj po postavitvi hiše se začnejo izvajati grobe električne in strojne inštalacije.

Notranja zaključna dela, ki jih lahko štejemo v tretjo gradbeno fazo, obsegajo izvedbo suhomontažnih ali klasičnih betonskih estrihov, polaganje podov, keramičnih ploščic, montažo sanitarne opreme, izvedbo finih instalacij, vgradnjo notranjih stopnic in vrat in sobopleskarska dela. Ta notranja dela lahko opravijo in zaključijo v nekaj mesecih strokovnjaki podjetja, kjer smo hišo kupili, druga možnost pa je, da sami oz. z najetimi obrtniki postopno, v skladu s finančnimi zmožnostmi dokončujemo notranjost hiše. Pomembno je, da je hiša pokrita in zaščitena pred zunanjimi vremenskimi vplivi.

Po postavitvi montažne hiše sledi urejanje okolice, ki še polepša videz novo zgrajenega objekta. Ti stroški so odvisni od terena in njegovih značilnosti.

Ob prevzemu hiše se izdela primopredajni zapisnik med kupcem in podjetjem, ki je izvajalec.

Pri montažni gradnji se srečujemo z določenimi posebnostmi, na katere moramo biti pozorni. Ena od takih posebnosti je zahteva po popolni zrakotesnosti obodnih konstrukcij montažnega objekta. Bistveno večje toplotne izgube so posledica nekakovostnega tesnjenja med zunanjimi stenami ter med okni in stenami. Zaradi odlične zatesnjenosti montažne hiše se lahko v notranjih prostorih nabira vlaga, kar pa preprečimo s sistemom prezračevanja t.i. zračnim toplotnim izmenjevalcem (rekuperatorjem), ki deluje na ta način, da se križata odpadni izstopni in čist vstopni zrak.

Zelo pomembno je tudi, da pri montažni gradnji ne poškodujemo parne zapore objekta. V nasprotnem primeru pride do prodora vlage v toplotno izolacijo, česar posledica je, da navlažena toplotna izolacija izgubi svoje dobre toplotne lastnosti. Tudi v tem primeru se zmanjša energijska prednost montažnih hiš, saj pride do povečanja toplotnih izgub. Da bi se izognili poškodovanju parne zapore, v zunanje stene ne smemo vrtati, rezati ali jih kako drugače poškodovati. To je tudi glavni razlog, da so vsi zunanji komunalni priključki (vodovod, elektrika, telefon, kabelska TV, razdelilne in priključne omarice) nameščeni izven zunanjih zidov, in da je večina inštalacij položenih v tlake. Tudi v kopalnicah so montirane posebne sanitarne inštalacijske stene. Zato je nujno potreben predhodno izdelan izvedbeni projekt, ki nudi proizvajalcem natančne podatke o vgradnji inštalacijskih cevi v stenah in stropih, o odprtinah za dimnik in podobno.

Pomanjkljivost montažne hiše je slaba zvočna izolacija. Zato se moramo v procesu gradnje soočiti tudi s tem problemom in ga odpraviti. Prenašanje udarnega zvoka preko konstrukcije preprečimo na ta način, da toplotno izolirane medetažne plošče (pritličje, mansarda), dopolnimo z ustrezno debelino kamene volne, ki deluje kot zvočni izolator. Enak postopek velja tudi za vmesne predelne stene med bivalnimi prostori.