Finančna konstrukcija

12.02.2021

Naložba v nov dom, pa naj bo montažen ali zidan, je velik finančni zalogaj za marsikatero družino. Izdelan finančni načrt je eden izmed prvih korakov, ki ga moramo narediti v fazi uresničitve nakupa montažne hiše.

Posebnost financiranja montažne gradnje je, da je v kratkem času treba imeti na razpolago vsa potrebna finančna sredstva. Cena in višina stroškov je namreč pogodbeno določena in se tokom gradnje ne spreminja. Tako lahko računamo, da bomo morali v nekaj mesecih, oz. odvisno od hitrosti gradnje, poravnati izvajalcu vse finančne obveznosti.

Po nekaterih ocenah je najpomembnejši vzrok, da se Slovenci ne odločamo v večji meri za gradnjo montažnih hiš, predvsem v takšnem načinu financiranja. Po eni strani je glede na življenjski standard pri nas takšna ocena razumljiva, po drugi strani pa ima takšen način financiranja tudi svoje prednosti. Tako smo predhodno seznanjeni, kakšna bo cena, saj je kakovost gradnje in elementov znana že ob podpisu pogodbe. Stroški so fiksni, ne glede na vse možne nepredvidene situacije. Prihranimo si leta stresnih situacij, ki so vezane na iskanje ugodnih izvajalcev in na dogovarjanja z njimi, na nadzor na gradbišču, na neurejeno zemljišče in podobno.

Viri financiranja montažne gradnje so lahko lastna, torej privarčevana ali dolžniška sredstva. Znano pa je, da večina to življenjsko naložbo financira z najemom dolgoročnega kredita.

Na slovenskem finančnem trgu obstaja pestra ponudba različnih bank, hranilnic in drugih finančnih ustanov, ki pod različnimi pogoji nudijo kratkoročne in dolgoročne stanovanjske kredite. Resničnost je taka, da težko govorimo o tem, da je kredit ugoden. Ne glede na to in pa glede na dejstvo, da je postopek »ugotavljanja« najugodnejšega kreditodajalca sicer zelo stresen in časovno zamuden projekt, pa nam vendarle lahko dolgoročno manjše finančne obremenitve vsaj malo olajšajo življenje.

Dobro je tudi vedeti, da nekateri ponudniki montažnih hiš, ki so v partnerskih odnosih z nekaterimi bankami, nudijo svojim kupcem določene ugodnosti. Tako lahko že s sklenitvijo pogodbe za gradnjo s podjetjem pri banki pridobimo hipotekarni bančni kredit za hišo, in sicer na osnovi hipoteke na zemljišče.

Omenjena opcija velja le za tiste srečneže, ki so že lastniki parcel oz. zemljišč. V nasprotnem primeru in če nam ne bo uspelo zagotoviti vseh potrebnih sredstev, se tudi pri montažni gradnji lahko odločimo za postopno financiranje. Tako v prvi fazi kupimo zemljišče, v drugi pa financiramo nakup montažnih elementov in njihovo strokovno montažo. Notranjost hiše (talne in stropne obloge, pleskarska dela, instalacije, fasada) dokončujemo postopno glede na naše finančne zmožnosti. Omembe vreden je tudi prispevek lastnega dela, s katerim lahko osnovno ceno montažne hiše znižamo.

Montažne hiše lahko, glede na kakovost izvedbe in uporabljene materiale ter na energijsko učinkovitost, razvrstimo v različne cenovne razrede. Pred odločitvijo o nakupu montažne hiše pa je vredno razmisliti o razmerju med višino začetne naložbe in pričakovanimi prihodnjimi energetskimi stroški.