OGLASNO BESEDILO

Zakaj je pomembno, da je hiša zrakotesna?

22.02.2023

Da bo sodobna energijsko učinkovita stavba zadostila vsem sodobnim bivanjskim zahtevam biti načrtovana in grajena tako, da zagotavlja prijetno, zdravo, udobno in varčno bivanje in da je zgrajena iz okolju prijaznih materialov. Če tukaj nekoliko odmislimo samo arhitekturo, ki je izredno pomembna in se zaradi vsebine osredotočimo na tehnološko fizikalne lastnosti gradnje, potem preidemo na področje načrtovanja vseh detajlov stavbe. Ti morajo biti dobro rešeni, zelo natančno določeni že v času načrtovanja in ne smejo biti prepuščeni v reševanje kasnejšim fazam. 

V leseni gradnji je zrakotesnost toplotnega ovoja stavbe bistvenega pomena za trajnost stavbe. Prehod zraka skozi konstrukcijske sklope mora biti preprečen, saj v nasprotnem primeru prihaja do kondenzacije v konstrukciji in posledično propadanja materialov v konstrukcijskem sklopu. Poškodba ali pomanjkljiva tesnitev stikov in prebojev zrakotesnega ovoja stavbe vodi v večjo porabo energije. Prav tako lahko na netesnih območjih v zimskem času prihaja do kondenzacije, ki ima za posledico poškodovanje posameznih materialov v toplotnem ovoju stavbe. Poleg tega pa se lahko začne pojavljati plesen, ki je škodljiva za zdravje uporabnikov. Dolgotrajno stanje pa lahko vodi celo do propada celotnih konstrukcijskih elementov.

Zrakotesnost stavbe zagotavlja, da bo učinkovito deloval tudi prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote odpadnega zraka. Sistem prezračevanja z vračanjem toplote je v sodobnih, zrakotesno grajenih stavbah nujen in se kot standardni element vgrajuje v vse sodobne objekte.

Za zrakotesnost toplotnega ovoja lesene stavbe je potrebno skrbeti že od začetka načrtovanja stavbe, skozi celotno fazo gradnje in tudi v času uporabe stavbe. Več o pomembnosti zrakotesnosti hiše, njenem načrtovanju in preverjanju pa si preberite tukaj >>

Slika: arhiv podjetja Rihter d.o.o.