Vzdrževanje inštalacij

Z rednim vzdrževanjem montažne hiše se ohranjajo pogoji bivanja in vrednost celotnega objekta. Poleg vzdrževanja konstrukcije hiše med redna vzdrževalna dela sodi tudi stalno vzdrževanje celotnega inštalacijskega sistema hiše. Ustrezno razvejan in zmogljiv hišni instalacijski sistem je zelo pomemben za nemoteno delovanje in bivanje, saj nam omogoča ogrevanje, svežo vodo, odvajanje odpadnih voda, dostop do eklektične energije v vsakem prostoru, internet in telefon. Poleg tega vedno boljša tehnologija inštalacijskih materialov zahteva stalno obnovo in vzdrževanje.

V montažnem objektu je treba vzdrževati naslednje inštalacije:

  • elektroinštalacije;
  • vodovodne inštalacije, instalacije za kanalizacijo (vodovod, hidroforji, sanitarna oprema);
  • strojne inštalacije;
  • kanalizacija.
Poleg bivalnega ugodja je stalno in kakovostno vzdrževanje instalacij pomembno tudi z vidika varnosti, prav tako pa tudi z vidika dobrega izkoristka naprav. Tako kot ostale hišne naprave tudi ogrevalna tehnika potrebuje redno vzdrževanje, kontrolo in servisiranje. Na ta način je poleg varnega in nemotenega delovanja zagotovljeno tudi optimalno delovanje ogrevalnih naprav in s tem prihranek energije. Prihranek energije oz. goriva pa pomeni manjši strošek za ogrevanje kot tudi manjše onesnaževanje okolja. Posledice slabega vzdrževanja ogrevalnih, klima naprav in druge inštalacije pa poleg težav in nezadovoljstva kažejo tudi v kasnejših večjih finančnih obremenitvah. S stališča varnosti je izrednega pomena tudi izdelava in vzdrževanje električne inštalacije v hiši. Zato je pomembno, da vzdrževanje hišnih inštalacij za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, vodovodnih in električnih inštalacij prepustimo strokovnim osebam oz. podjetjem, ki tovrstne storitve ponujajo na trgu.