Novice
!Oglasno besedilo

Prezračevanje je temelj zdravega bivanja

10.05.2018 - Podjetje Lunos d.o.o. iz Ljubljane je generalni zastopnik nemškega  proizvajalca prezračevalnih sistemov Lunos GmbH  na slovenskem  trgu in v državah bivše Jugoslavije.  S poslovanjem so začeli leta 2010, ko problematika  prezračevanja kot enega najpomembnejših faktorjev zdravega bivanja še ni bila tako močno izpostavljena in znana.  Od takrat do danes je podjetju in tudi drugim proizvajalcem prezračevalnih sistemov  in nekaterim medijem  to zavedanje vendarle uspelo vsaj deloma spremeniti. V zadnjih desetih, petnajstih letih so se množično vgrajevala nova zrakotesna okna, zaradi njih so v povezavi z notranjimi kurišči in slabo delujočimi kurilnimi napravami umirali ljudje, da o težavah s kondenzom, rosenjem oken, odvečno vlago in tudi plesnijo v stanovanjih v katerih so zamenjali okna, niti ne govorimo.  Direktor podjetja Lunos d.o.o. Milan Kuster, univ. dipl. ing. gr., pravi, da  vsega tega ne bi bilo,če bi se pravočasno zavedli pomena prezračevanja.

„Vse skupaj izhaja iz tega, da  smo v želji po prihranku energije stanovanja popolnoma zatesnili. Zrakotesna gradnja je postala uveljavljen standard in to pomeni, da za gretje porabimo malo energije.  Kar je odlično. Pri tem pa smo pozabili  na to, da brez ustrezne izmenjave zraka objekt, hiša ali stanovanje ni primerna za bivanje. Kvaliteta bivanja v zatesnjenem objektu brez prezračevanja je z eno besedo katastrofalna.“
 

Pri prezračevalnih sistemih  je bil handicap cena sistema in prepričanje, da je izvedba mogoča samo  z velikimi  centralnimi sistemi neprimernimi za manjša stanovanja. Proizvajalci oken so vgrajevali okna z izjemnimi faktorji, prezračevanje pa je bilo predvideno  z odpiranjem oken?

„Centralni prezračevalni sistem je bil na trgu še preden smo začeli s svojimi aktivnostmi mi, v poštev pa dejansko pride v glavnem  le ob novogradnjah, ko prezračevalne cevi lahko skrijemo v estrihe ali spuščene strope. In v javnih objektih, kjer so zahteve za prezračevanje zelo visoke.  Lunos je kot prezračevalni sistem decentralni. Sistem  oziroma rešitev se v zadnjih desetih letih v zahodni  Evropi izjemno širi in danes  v zahodni  Evropi v individualnih objektih in hišah ter stanovanjih že presega  50 odstotkov vseh vgrajenih prezračevalnih sistemov. Ta odstotek strmo narašča in  to na račun centralnih sistemov. Razlogi so sledeči. Lunosov sistem  (z rekuperacijo ali brez) je mogoče vgraditi v kateri koli fazi  gradnje, kar je ključna prednost, odličen je  za sanacije in novogradnje,  parametri in rezultati  po vgradnji  so identični centralnemu sistemu. Z zadnjimi izvedbami z rekuperacijo dosegamo tudi standarde za pasivne hiše, kar dokazujemo s certifikatom DiBT. Že leta 2012 je naš element prejel nagrado Best  Product of the Year.   Razvoj decentralnih sistemov je prinesel  to, da so ljudje začeli množičnejše  prezračevati stanovanja. Prej so sicer iskali rešitve, vendar stroka dejansko ni imela nekega pametnega odgovora. Proizvajalci oken so vgrajevali zrakotesna okna, zaprli objekt, potem pa stanovalcem rekli, naj prezračujejo z odpiranjem oken. To je največja neumnost, kajti nekdo nabavi troslojna okna z izjemnimi toplotnimi karakteristikami,  potem naj odpira okna in ker premalo prezračuje ima težave zaradi slabega zraka. Okoli oken se pojavi plesen, kondenz teče po oknu, odvečna vlaga se vpija v zidove in ti zacvetijo. Po nekaterih, nepreverjenih podatkih, ki sem jih slišal na inženirski zbornici, naj bi bilo v Sloveniji  več kot 50.000 domov oziroma bivalnih enot neprimernih za bivanje ker v njih ni ustreznega zraka. Če ni ustrezne  zamenjave zraka se notranji zasiči in ne more več sprejemati vlage.  S tem, da malo odpremo okno ali celo le  na kip, ne naredimo nič,  saj bi moral  narediti prečno prezračevanje oziroma prepih najmanj pet minut in še s tem ne prezračiš vseh delov prostora.

Lunosov decentralni prezračevalni sistem deluje tako, da izsesa porabljen zrak in dovede novega. Na ta način so izmenjave kontrolirane, jih ni preveč in ne premalo, zrak se zamenja v celem prostoru, hkrati pa je doveden zrak prefiltriran, kar je posebej pomembno, če imamo zunaj slab zrak ali poln pršic. Zvočna izolacija je enaka kot pri zaprtih oknih (52 decibelov izolacije), prihranek  toplote je pri klasičnem  idro senzibilnem sistemu v primerjavi z odpiranjem oken več kot 40 odstoten, pri rekuperacijskem sistemu pa so te izgube res minimalne. Ko razmišljamo o energetski učinkovitosti in se to tudi stimulira, moramo vedeti, da je stanovanje z novimi okni brez prezračevalnega sistema defektno. Delamo nove fasade, izboljšuje se zrakotesnost sten, menja se okna in? Kvalitetno okno je skoraj hermetično,  kaj pa dihamo? V zraku se  poleg vlage povečuje vsebnost CO2, v nižjih prostorih  je povišano vrednost radona.“
 

Podjetje Lunos je  v osnovi začelo svoj razvoj z ventilatorji za prezračevanje, nadaljevali so razvoj  s sistemom za prezračevanje brez rekuperacije in naslednji korak je bilo odvzemanje energije izstopnemu zraku in vračanje oziroma segrevanje vstopnega.  Ali je sedaj  prezračevanje z rekuperacijo edini učinkovit in smiseln sistem, ali je klasičen še vedno relativno učinkovit?

„Kvalitetno lahko prezračujemo z osnovnim sistemom brez rekuperacije ali z rekuperacijo. V obeh primerih je rezultat glede učinkovitosti prezračevanja in odprave vlage, plesni, identičen. Razlika je v tem, da sistemi  za rekuperacijo energetsko zelo varčni in so tudi zato stimulirani in subvencionirani. Za objekte nove dobe je edini pameten odgovor rekuperacija, saj gre za energetsko zelo varčne hiše. Fond obstoječih stanovanj v večstanovanjskih  in zasebnih individualnih hišah pa je absolutno smiselno  zračiti z osnovnim higro-senzibilnimi sistemi. To je sistem brez rekuperacije, učinkovito pa poskrbi za ustrezno izmenjavo zraka in kontrolirano prezračevanje.  Poleg vsega je tudi izvedba izjemno preprosta, kar je dodatna prednost. Enostavno zamenjamo ventilator v kopalnici z Lunosovo ventilatorsko enoto, ki je povsem drugače koncipirana kot klasični ventilator. Ustvarja podtlak in deluje nekako kot sesalec. Konstantno deluje neslišno 24 ur na dan, ima kontrolo vlage in se prilagaja temperaturam in vlagi. Potem potrebujemo še  vstopne enote za zrak, ki so lahko tudi okenske, tako, da ne posegamo v  fasado.Ta model je bil izbran kot najbolj optimalna varianta za vseh 600 stanovanj, ki jih je gradil Stanovanjski sklad na Brdu. Vse se prezračujejo s sistemom Lunos,  to pa zato, ker je glede na ceno in vrsto objekta najbolj primeren. Še danes  je v Nemčiji, Švici, Avstriji in drugje v množični uporabi in ne gre za zastarel sistem, res pa je, da  je zrak, ki prihaja v prostor hladen. Ker pa vstopno enoto namestimo na posebno pozicijo, se dvigajoči topli zrak in padajoči vstopni hladni zrak hitro premešata in je to v primerjavi z prezračevanjem skozi okna nemoteče, brez prepiha, brez občutka dotoka hladnega zraka, določene izgube pa so bistveno manjše, kot  bi nastale ob prezračevanju skozi okna. Ker deluje permanentno, neprestano in počasi. Tak sistem ne naredi veliko v 5 minutah, v 24 urah pa se celoten zrak zamenja trikrat. Na ta način  lahko rešujemo tudi prezračevanje  v večstanovanjskih enotah. Glede na to, da deluje 365 dni v letu, je pomemben podatek o porabi elektrike. Ventilator porabi 0,005 W na kubični meter zraka kar pomeni 2,3 evre na leto. Zato ljudem  priporočamo, da ob odhodu na dopust ventilatorjev ne izklapljajo, ker ne bodo prihranili, vrnili pa se bodo v zatohlo hišo. Ventilatorji so preizkušeni in izjemno trajni. Ta sistem je nekaj s čimer bi lahko množično rešil bivalno klimo v vseh stanovanjih“.
 

Pravite, da klasični ventilator ne ustvarja podtlaka, Lunosov pa ga?

„Ja in to je temeljna prednost. Klasični ventilatorji so aksialni, Lunosov pa je radialen! Podtlake ustvarjamo v umazanih  prostorih, drugje pa imamo vstopne enote svežega zraka.  Rešetke na vratih svetujemo v kopalnici kjer je glavna ventilatorska enota, sicer pa  pod vrati potrebujemo le 2 mm zraka. Če so vrata tesno zaprta vrata ali imajo pragove, kar danes ni več pogosto, svetujemo vgradnjo elementa za prehod zraka med prostori ali rešetko. Neverjetno je kako sistem deluje dobro.“
 

Kakšna pa je cena teh sistemov? Približno za  dvosobno stanovanje?

„Cena je odvisna od številnih podrobnosti, postavitve...  Vendar za ilustracijo vzemiva približno ceno.  V dvosobnem stanovanju  bi na primer potrebovali tri vhodne enote ter eno ventilatorsko, kar znese z davkom in montažo okoli 700 ali 800 evrov. Kar pomeni, od 15 evrov naprej na kvadratni meter z montažo in davkom. Če vzameš  nekoliko boljši model je seveda nekoliko dražji.
 

V večstanovanjskih hišah  je zračenje praviloma izvedeno preko vertikalnih zračnikov. Kaj v tem primeru?

„Če je obstoječa vertikala na katero so priključeni obstoječi ventilatorji  dobra in  se večina stanovalce odloči za to izvedbo, se na stropu vertikale montirajo posebne enote, ki ustvarjajo podtlak po celi vertikali in  potem v kopalnicah samo namestimo ustrezne difuzorje. V takšnem primeru lahko uredimo prezračevanje dvosobnega stanovanja za bistveno nižjo ceno, tam nekje za okoli 300 evrov ali še manj. Največja težava pa je v tem, da se vsi stanovalci v nekem bloku ne odločijo za to, da bi si prezračevanje uredili hkrati. In zato se to rešuje posamezno. V Nemčiji  imajo na primer dovolj velike rezervne sklade,  vzdrževalci dajo v plan  različne ukrepe in potem vsako leto nekaj naredijo. Tudi prezračevanje. Pri nas pa se to začne in konča pri soglasjih in to zato, ker na primer fasada in streha sta skupni element objekta, okna pa sodijo pod individualno vzdrževanje in tako se gleda tudi na prezračevanje.“
 

So pri hidro senzibilnim sistemu izgube res tako majhne, da  je smiselna  vgradnja vsaj v večini objektov, ki niso  grajeni energetsko nadstandardno?

„Lahko podpišem, da je glede na osnovni vložek za prezračevanje za obstoječa stanovanja v blokih rekuperacija luksuz. Amortizacija sistema je namreč predolga. Pri hidro senzibilnemu sistemu ne bi smeli govoriti o direktnih ali polnih izgubah. Do teh bi prihajalo takrat, če ne bi nikoli in nikdar odprli oken in vrat. Če pa jih ljudje odpirajo zato, ker jih morajo, vsaj malo, vsaj v kuhinji in v sanitarijah, hidro senzibilni sistem pomeni prihranek. Pred sedmimi leti so v Nemčiji naredili zanimivo primerjavo. Ker teh prihrankov ni mogoče natančno ovrednotiti, so izpeljali zanimiv projekt. V novogradnjo s 600 stanovanji, v 200 niso vgradili nobenega sistema prezračevanja, v 200 so namestili klasični sistem Lunos in v 200  pa za tisti čas najmodernejše sisteme z rekuperacijo. Glede na to, da se je to izvajalo pred leti, je takrat rekuperacija dosegala okoli 75 odstotkov, danes pa 90 in več. Po dveh letih so ugotovili, da je bil prihranek v  stanovanjih primerjavi s tistimi, ki niso imeli nobenega sistema pri hidro senzibilnim prezračevanju okoli 17 odstoten, s takratno rekuperacijo pa 27 odstoten. Najprej so bili navdušeni, ko pa so upoštevali še amortizacijo, se je zgodba deloma spremenila. Tako so takrat v objavi priporočili vgradnjo hidro senzibilnega sistema, ker je imel rekuperacijski sistem predolgo amortizacijo. In od takrat  naprej so v Nemčiji množično vgrajevali te sisteme. Moram pa poudariti, da zadnja leta, ko govorimo o energetskih slikah in pasivnih standardih, se v novogradnje vgrajuje rekuperacijske sisteme, kar je normalno. V objekte z energetsko varčnimi in pasivnimi standardi.“
 

Kakšna  je temeljna razlika rekuperacijskega sistema in klasičnega hidro senzibilnega z vidika vgradnje?

„Vhodne enote pri hidro senzibilnem sistemu so  lahko v zidu ali okenskem okvirju, pri rekuperaciji pa so enote vedno v zidu in je potrebno narediti več prebojev. Ne ena in ne druga montaža ni zahteven poseg. Pridemo zjutraj, ko pa se stanovalci vrnejo domov, je že vse končano. Pri rekuperaciji je včasih potrebno namestiti dodatno kakšne kable, niso pa to veliki posegi. Difuzorji so identični za oba sistema, vse cevi pa so serijsko  narejene na fi 160. Tako, da je tudi morebitni prehod iz hidro senzibilnega sistema na rekuperacijo  enostaven. Samo zamenjamo vložek. Pri rekuperaciji so vse enote tako rečeno aktivne, pri klasiki pa so vhodne pasivne,  odhodna pa je aktivna.“
 

Kje lahko kupci kupijo in naročijo te sisteme? Samo pri vas?

„Stanovanje ni enako stanovanju in tako potrebujemo tloris objekta oziroma vsaj  skico z okni in funkcijo prostorov ter podatek o sestavi zidu.  Potem vsaki stranki naredimo brezplačen vris elementov z zračnimi tokovi in ponudbo. Opravljamo tudi oglede na objektih in naši trije komercialisti so ves čas na terenu, vsaj polovico izvedb pa naredimo na osnovi tlorisa. Ko pride monter, lahko na licu mesta izbere nekoliko drugačno mikro pozicijo, ker pri tej vgradnji pol metra levo ali desno ne predstavlja nič.  Na mesec izdelamo vsaj dvesto ponudb in med 60 in 100 vgradenj mesečno. Naš promet raste okoli 30 odstotkov letno. Zelo se pozna, da ljudje vse bolj spoznavajo problematiko prezračevanja. Pred leti je bilo ogromno vprašanj, danes pa je Lunos profilirana dobro poznana firma. Smo uspešnejši od konkurence in obvladujemo več kot 60 odstotkov trga. Nismo najcenejši, nimamo pa reklamacij in to je zelo referenčno. Letno  vgradimo okoli 500 do 600 sistemov.“
 

Pravite 500, 600 vgradenj,  to pomeni v desetih letih 5, 6 tisoč. Potem še nekaj drugih izvajalcev, dejstvo pa ostaja, da je večina stanovanj neprimerno prezračevanih. Kako to pospešiti?

„Prvič je potrebno še več informacij v medijih. Poglejte samo, kako se je v minulih  petnajstih letih poudarjala problematika zamenjave oken. Podobno je  z izolacijo. Regulative ne moremo menjati, vendar sem prepričan, da bi morali to problematiko aktivneje reševati upravniki. Sistema skoraj ni mogoče spremeniti brez državne   pomoči. Če bi država stimulirala tudi hidro senzibilni sistem in bi dosegli poenostavitev postopkov glede izvedbe sistema prezračevanja v večstanovanjskih objektih, da ne bi potrebovali soglasja  vseh lastnikov, potem bi to lahko delali po tekočem traku in bi  rešili cele objekte  za bistveno nižjo ceno. Ne morete si predstavljati stanja v ne prezračevanih stanovanjih. Prideš v otroško sobo in stene so popolnoma črne. To ne le da je nevarno za zdravje, to je akutno nevarno. Plesen seže dva metra visoko po zidu.... Država spodbuja zrakotesnost stanovanj, pozabila pa je na prezračevanje. Morda so imeli nekoč še izgovor, da so centralni sistemi neprimerni za sanacije, z Lunosom pa  tega izgovora nimajo več. Za  svež zrak lahko danes z našo pomočjo poskrbite enostavno izvedljivo in za sprejemljivo ceno.“

Več o podjetju:
Vir: SLONEP, 15.03.2016

Več: http://www.lunos.si