Novice

Cene energentov, Slovenija, 4. četrtletje 2017

Cene energentov, Slovenija, 4. četrtletje 2017
05.03.2018 -

Cene zemeljskega plina in električne energije za negospodinjske odjemalce višje

Povprečna cena električne energije za gospodinjske odjemalce je v Sloveniji v četrtem četrtletju 2017 znašala 0,15 EUR/kWh, to je 6 % manj kot v tretjem četrtletju. Povprečna cena električne energije za negospodinjske odjemalce brez davka na dodano vrednost je v četrtem četrtletju 2017 znašala 0,08 EUR/kWh, to je 6 % več kot v tretjem četrtletju.

Povprečna cena zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce se je v četrtem četrtletju glede na tretje četrtletje 2017 znižala za 1 % in je znašala 0,05 EUR/kWh. Povprečna cena zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce brez davka na dodano vrednost je v četrtem četrtletju 2017 znašala 0,03 EUR/kWh, to je za 9 % več kot v tretjem četrtletju. 

Cene električne energije v Sloveniji so bile v prvem polletju 2017 pod povprečjem EU

Mednarodna primerjava cen električne energije za prvo polletje 2017 kaže, da je cena električne energije z vsemi davki za gospodinjske odjemalce (2.500-5.000 kWh letne porabe) v Sloveniji znašala 79 % povprečja v EU-28, cena brez DDV za negospodinjske odjemalce (500-2.000 MWh letne porabe) pa 69 % povprečja v EU-28.

V istem obdobju je cena zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce z vsemi davki (5.556-55.556 kWh letne porabe) v Sloveniji znašala 95 % povprečja v EU-28, cena brez DDV za negospodinjske odjemalce (2.777.778-27.777.778 kWh letne porabe) pa je presegla povprečje v EU-28 za 4 %.

Vir: SLONEP, 27.02.2018

Več: http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7261