Montažna gradnja

Gradnja montažne hiše poteka nekoliko drugače, kot poteka gradnja klasično zidane hiše. Kletni del s temelji oz. temeljna plošča se zgradi enako kot pri zidani hiši z izjemo, da mora biti zelo natančno izdelana, sicer lahko pride do težav pri postavljanju montažnega dela. Pravim zidarskim delom sledi postavitev montažnega dela, ki poteka hitro in enostavno po principu suhomontažne gradnje. Ne glede na to za kakšno obliko montažne hiše gre, je večina elementov izdelana v proizvodnih dvoranah na mestu gradnje pa se le sestavijo.

Postopek sestavljanja je odvisen od tipa hiše. Najmanj dela je pri modularnih zabojnikih in modularnih hišah, kjer se na terenu le zloži in pritrdi že skoraj povsem izdelane dele, medtem ko je pri drugih oblikah dela nekoliko več. Montažna hiša se lahko postavi v nekaj dneh, za bivanje pa se pripravi v nekaj tednih.

Glavna lastnost montažne gradnje je hitrost. Zato je treba natančno izdelati načrt, v katerem predvidimo tudi najmanjše podrobnosti, saj so kasnejše spremembe težko izvedljive. Finančno gledano, montažna gradnja zahteva plačilo v kratkem roku in ne omogoča postopne gradnje in postopnega financiranja.